Aplikační infrastruktura

Datová vrstva

Služby pro přístup k datům představují optimalizovanou knihovnu tříd a objektů, která zajišťuje jednotný přístup k datům pro vyšší vrstvy aplikace, nezávisle na aktuální databázové implementaci. Poskytují:

  • Správu připojení k databázi.
  • Řízení transakcí.
  • Volání SQL příkazů.
  • Předávání a správu SQL parametrů.
  • Podporu stránkování.

Aktuálně podporované databáze jsou:

  • MS SQL Server.
  • MS SQL Server Compact Edition.
  • IBM DB2.
  • ORACLE.

Zpracování chyb

Služby pro zpracování chyb poskytují jednotnou strategii zachycení a zpracování chybových stavů, prochází všemi vrstvami aplikačního modelu od datové vrstvy, přes business logiku až po vrstvu uživatelského rozhraní.


Logovací služby

Logovací služby poskytují základní prostředky pro záznam událostí, chyb, přístupů uživatelů v rámci informačního systému.


Sledování průběhu aktivity aplikace

Trasovací služby poskytují funkčnost pro sledování průběhu činnosti aplikace. Služby pro sledování aktivit jsou použité zvláště v průběhu testování a nasazování aplikace pro podrobné vysledování průběhu vykonávání aktivity a její náročnosti.


Cache

Cache služby poskytují podporu pro dočasné ukládání dat. Cílem použití cache služeb je hlavně zvýšení výkonnosti a dostupnosti funkčnosti pro uživatele.