Podpora aplikačních topologií

Vývoj aplikací v prostředí framework CodePlant je soustředěn kolem funkcionality business domén. Rozhodnutí a nasazení aplikace je otázkou konfigurace a na vlastní vývoj aplikace nemá žádný vliv.


CodePlant podporuje tyto topologie:

  • Windows „thick client“ s přímým připojením do databáze.
  • Windows „smart client“ s připojením do aplikační serverové farmy, která je připojena do backendové databáze (clusteru).
  • Webový klient.
  • Nepřipojený Windows klient.