Architektura CodePlant

CodePlant je koncipován jako sada komponent, nástrojů a služeb komplexně pokrývající architekturu moderních business aplikací od uživatelského rozhraní přes business aplikační logiku až po datovou vrstvu a databáze.


Technologicky je CodePlant postaven nad platformou Microsoft .NET, pro vývoj aplikací využívá vlastní vývojové prostředí a vlastní metadata repository s možností generování programového kódu do prostředí MS Visual Studia.