Bezpečnost

CodePlant umožňuje definovat bezpečnostní prvky už ve fázi modelování.

  • V modelu je možné navrhnout a vydefinovat bezpečnostní role a role jednotlivých skupin.
  • Je také možné přidělit business abstrakcím potřebná oprávnění a priority.
  • Jednoduché nasazení a verzování řešení je zajištěno seskupením business abstrakcí do politik.
  • Kontext bezpečnosti definuje CodePlant v runtime na základě autentizace uživatele. Role a aktuálně platná práva uživatele jsou okamžitě předána do všech vrstev včetně uživatelského rozhraní.