Business modelování

Modelem řízený přístup k návrhu aplikace

CodePlant framework nabízí prostředí pro modelování, které umožňuje analytikům popsat business doménu v přiměřeně strukturované a vizualizované formě. 


Klíčem k vývoji v prostředí CodePlant Frameworku jsou modely. Standardní modelovací nástroje používají modely zejména pro popis a dokumentaci. Modely v CodePlantu jsou použity napříč všemi etapami vývoje aplikace. Specifické modely pokrývají modelování entit, usecase a procesní modelování. Integrace s UML nástroji je zajištěna standardním export/import rozhraním.


Všechny modely jsou uchovávány v metadata repository. Aplikační runtime používá metadata vytvořená na základě definice v modelu.Business abstrakce a programovací model

Model pro modelování aplikací obsahuje sadu business abtrakcí, které programátorovi umožní efektivně vyjádřit business funkcionalitu. Model poskytuje stabilní koncepty, na jejichž základě lze vystavět business aplikaci. Koncpety zároveň účinně brání vlastní řešení před zásadními zásahy a změnami na úrovni systémové vrstvy, o které se může programátor aplikací pokoušet.


Business abstrakce, které CodePlant podporuje, pokrývají:

  • Entity – business data s důležitostí, materializací a podporou dotazování.
  • Operace – procesní logika s podporou automatických transakcí.
  • Procesy – s důrazem na jejich integraci.
  • Pravidla - pro víceúrovňovou komunikaci mezi vrstvami aplikace.