Kvalifikační kritéria


Společnost je zařazena do Seznamu kvalifikovaných dodavatelů viz:

Výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů,

který je v rámci Informačního systému o veřejných zakázkách (ISVZ) veden a spravován Ministerstvem pro místní rozvoj České repubilky.


Microsoft certifikace

Společnost GRADUAL SYSTEMS je certifikovaným partnerem společnosti Microsoft.
Pracovníci společnosti GRADUAL SYSTEMS jsou certifikovanými specialisty společnosti Microsoft.