Cíle společnosti

Základním cílem společnosti GRADUAL SYSTEMS,s.r.o. je stálé zlepšování znalostí členů týmu, služeb a jejich výsledků v podobě kvalitních a zajímavých řešení při udržení klasických hodnot.


To vše je také obsaženo ve slově "GRADUAL".


Náš tým se snaží najít řešení i na zdánlivě neřešitelný problém zákazníka:

  • Postupujeme systematicky, aby i druhé slovo "SYSTEMS" v našem názvu došlo naplnění.
  • Začínáme prototypem řešení ještě před vlastní dodávkou a tak minimalizujeme rizika a nepříjemná překvapení během dodávky.
  • Přesvědčíme naše klienty, že náš přístup, znalosti a zkušenosti lze zhodnotit i ve velmi krátkém čase.
  • Vyhledáváme nové technologie a snažíme se je využít v našich řešeních co nejdříve, co nejefektivněji a nejprospěšněji, ve prospěch zákazníka i dodavatele řešení.
  • Chráníme historické informace a data našich klientů, která již byla pořízena. Vyvinuli jsme sofistikované migrační nástroje a implementovali je do našich metodik a postupů.
  • Vytváříme přátelské pracovní prostředí, které je mandatorní podmínkou pro dosažení nejlepších pracovních výkonů všech členů našeho týmu.