Vývojový framework CodePlant

Gradual vytvořil pod názvem CodePlant jednotný technologický a metodický framework s cílem minimalizovat míru složitosti vývoje současných aplikací a co nejvíce zrychlit cestu k výslednému řešení. Technologicky je CodePlant postaven nad Microsoft .NET Frameworkem verze 3.5.

Hlavním důvodem pro vytvoření frameworku CodePlant – platformy společnosti Gradual pro návrh a vývoj řešení - je složitost a komplikovanost současných business aplikací. Framework CodePlant takovou složitost redukuje nebo pokud možno zcela eliminuje.


Základní přehled

Přehled základních vlastností vývojového frameworku CodePlant.

Architekura CodePlant

Technologická a aplikační architektura CodePlant.

Metodiky a standardy

Metodiky a standardy využívané při vývoji s frameworkem CodePlant.