Potřebné komponenty

SW komponenty potřebné pro provoz CodePlant


Pro instalaci bez Visual Studia:


Pro Instalaci s Visual Studiem:


A navíc vždy


Spuštění Silverlight aplikace z prostředí CodePlant Architect

2 varianty povolení Silverlight Serveru v CodePlant Architect na Windows Vista a Windows 7:

  • Spustit CodePlant Architect jako administrátor
  • Pomocí Command Line příkazu (jako administrátor):
    netsh http add urlacl url=http://+:1234/ user=domain\user