Základní přehled

Řešení End 2 End

CodePlant pokrývá všechny aplikační vrstvy, od databázové, přes business vrstvu až po uživatelské rozhraní.

Technická integrace

CodePlant integruje technologické jádro Microsoftu do jednotné sady business abstrakcí, programovacího modelu a repository metadat.

Business modelování

CodePlant nabízí prostředí pro modelování, které umožňuje analytikům popsat business doménu v přiměřeně strukturované a vizualizované formě.

Bezpečnost

CodePlant umožňuje definovat bezpečnostní prvky už ve fázi modelování a ihned je propagovat do všech vrstev včetně uživatelského rozhraní.

Podpora aplikačních topologií

CodePlant podporuje širokou škálu aplikačních topologoií. Nasazení aplikace je otázkou konfigurace a na vlastní vývoj aplikace nemá žádný vliv.

Uživatelské rozhraní

CodePlant využívá pro realizaci uživatelského rozhraní flexibilní a robustní platformy MS Windows Presentation Foundation a MS Silverlight.

Práce off-line a synchronizace

CodePlant obsahuje silné nástroje pro práci offline a synchronizaci dat mezi lokální databází a serverovým prostředím.