Projekt nasazení frameworku CodePlant

  • Základním principem projektu je rychlý přenos know-how vývoje aplikací s CodePlant frameworkem během tří etap - iterací v celkové délce trvání 3 kalendářních měsíců.
  • V průběhu jednotlivých iterací se snižuje účast společnosti Gradual na samotném vývoji tak, aby se startem 4.etapy přešla spolupráce kompletně na princip podpory vývojového týmu Partnera.
  • Zároveň se zkracuje doba potřebná pro realizaci a nasazení jedné aplikace obdobného rozsahu jako pilotní na výslednou délku 14 dní.

 

1.Etapa – Pilotní modul

Ověření a nastavení principů vývoje s CodePlant.

Vývoj pilotní modulu podle zadání. Zajištění vývoje odborníky Gradualu, aby bylo možné co nejlépe celý projekt stabilizovat a naplánovat druhou etapu, ve které budou již vývojové práce sdílené oběma stranami.

2.Etapa – Modul 2

1.fáze přenosu know-how vývoje aplikací s CodePlant.

Vývoj druhé vybrané aplikace podobného rozměru jako pilotní modul. Základním cílem etapy je vytvořit aplikaci společným týmem Partnera a Gradualu.

3.Etapa – Modul 3

Samostatný vývoj aplikací týmem Partnera s podporou Gradualu.

Vývoj třetí vybrané aplikace podobného rozměru jako pilotní modul. Základním cílem etapy je vytvořit aplikaci týmem Partnera bez přímé účasti Gradualu na vývojových pracích.

4.Etapa – Další moduly

Samostatný vývoj aplikací týmem Partnera s podporou Gradualu.

Vývoj dalších aplikací podobného rozměru jako pilotní aplikace. Základním cílem etapy je stabilizovaný vývoj aplikaci týmem Partnera bez účasti Gradualu na vývojových pracích a zajištění rutinního chodu vývojového týmu Partnera.