Dodávka vývojového frameworku CodePlant

Cílem služby je nabídnout zákazníkům zabývajícím se vývojem na platformě Microsoft komplexní vývojový rámec pro vývoj rozsáhlých vícevrstvých aplikací s jednotným grafickým uživatelským rozhraním.

Gradual založil nabízenou službu na využití Microsoft .NET platformy.

Dodávka vývojového frameworku CodePlant

  • Dodávka licence frameworku CodePlant pro vývoj a provoz vyvíjeného software.
  • Školení členů vývojového týmu zákazníka zaměřená na vývoj aplikací s frameworkem CodePlant.
  • Vytvoření partnerské vrstvy nad frameworkem CodePlant, která reflektuje specifické požadavky zákazníka pro vývoj software.
  • Vývoj vybrané pilotní aplikace společným týmem zákazníka a Gradualu.
  • Vytvoření metodiky vývoje software a metodiky řízení softwarových projektů na základě požadavků zákazníka.
  • Podpora zákazníka při vývoji software s využitím frameworku CodePlant případně zahrnující i nové verze CodePlant nebo partnerské vrstvy.

Projekt nasazení frameworku CodePlant

Základním principem projektu je rychlý přenos know-how vývoje aplikací s CodePlant frameworkem s účastí odborníků společnosti Gradual během tří etap - iterací v průběhu
3 kalendářních měsíců.