Vývoj software na zakázku

Gradual jako svou základní službu nabízí komplexní dodávku SW řešení podle specifických požadavků a zadání zákazníka v širokém spektru věcných oblastí a zákaznických segmentů a s využitím nejmodernějších technologií a produktů. Pro vývoj SW řešení obvykle používáme vlastní vývojový framework CodePlant založený na platformě Microsoft .Net.

Dodávka software řešení

Prototyp

  • Vyrobíme prototyp SW požadovaného řešení s využitím vzorových dat, abychom spolu se zákazníkem mohli vhodně zvolit další postup.

Analýza požadavků

  • Pokračujeme analýzou požadavků na řešení, jejímž výstupem je schválený katalog požadavků, podle kterého je pak možné hodnotit výsledné řešení.

Návrh řešení

  • Na základech katalogu požadavků vypracujeme funkční, technologický a provozní návrh řešení.

Realizace v iteracích

  • Podle návrhu řešení proběhne několik iterací realizace řešení. Každá iterace přináší větší míru detailu a možnost v průběhu realizace korigovat spolu se zákazníkem některé vlastnosti řešení.

Implementace

  • Realizované řešení je následně implementováno do provozního prostředí a přechází do režimu podpory.

Podpora provozu

  • Pro každé řešení je vypracována a následně poskytována služba provozní podpory s využití standardizovaných postupů při správě řešení.