Gopas Tech-ed 2009

Gradual Solution Archictect Ján Repiský přednášel na konferenci Gopas & Microsoft TECHnical EDucation Conference 2009.

 

Vývoj jednotného uživatelského rozhraní pro Web i Desktop

Úterý 28. 04. 2009, 10:30 – 11:45

Uvedením technologie SilverlIght 2.0 , která obsahuje podmnožinu vlastností WPF a Net Frameworku, umožnil Microsoft vytváření jednotných uživatelských rozhraní pro Web i Desktop klienta. Pro obě prostředí je možné zapsat uživatelské rozhraní pomocí Xamlu. CoreCLR v SIlverlightu nám dovolí vývíjet i pro Web v oblíbeném jazyku a robustním prostředí. Jelikož je ale implementace WPF a .Netu pro Silvelight přece jenom v porovnání s verzí pro desktop neúplná ukážeme si, na co si při vývoji pro obě platformy dát pozor, v čem jsou odlišnosti a jak správně postupovat při vývoji.


Použití Model-driven architektury při vývoji business aplikací

Úterý 28. 04. 2009, 14:45 – 16:00

Napsat business aplikaci pomocí klasického programování je dnes stále obvyklý postup. Nevýhody, jako zložitá implementace změn, nečitelnost kódu pro neprogramátory, závislost na použité technologii a další, vedou vždy k snaze o popis strukturovaný na úrovni modelů a metadat. Použitím modelů a datového popisu aplikace můžeme až řádově zrychlit vývoj a výrazně zvýšit pružnost při implementaci změnových požadavků. Přednáška obsahuje živý vývoj business aplikace s použitím modelovací a vývojové platform CodePlant, postavené na .Net Frameworku 3.5 s plnou podporu WPF a Silverlight klientů. Na rozdíl od standardních modelovacích prostředí , které mají spíše jenom dokumentační charakter, je CodePlant i vývojovým prostředím poskytujícím podporu modelů za běhu aplikace. Ukážeme si, jak během 1 hodiny vytvořít kompletní CRM aplikaci nasaditelnou na Web I Desktop.