Metadata

Metadata jsou pro CodePlant základním stavebním kamenem. Obsahují informace o všech komponentách a jejích vlastnostech. CodePlant aktivně pracuje s těmito metadaty na všech vrstvách a metadata jsou zároveň podkladem pro generování kódu aplikace.


Typy metadatových záznamů

Business model metadata
  • Entity, operace, workflow definice, diagramy, případy užití, security objekty.

UI metadata

  • Navigace, formuláře, seznamy záznamů.
Projektová metadata
  • Požadavky, úlohy, testy, dokumentace, nápověda.

Metadata Repository

  • CodePlant obsahuje centrální repository pro uložení všech metadat řešení od funkčních požadavků přes metadata business i gui modelu až po definici uživatelské dokumentace řešení.
  • Repository umožňuje standardní principy chování včetně verzování a check-out / check-in principu pro jednotlivé objekty.
  • Repository je zároveň centrálním zdrojem pro veškerou dokumentaci řešení.