Metodika pro vývoj SW

Přehled softwarových principů a metodik využívaných v metodice CodePlant:

 • Domain driven design.
 • Vývoj v iteracích.
 • Generování kódu.
 • Stavba třívrstvé architektury.
 • Bezstavová servisní vrstva.
 • O-R mapování.
 • Workflow procesy.
 • Data provider model.
 • Unit testování.
 • Kompozitní uživatelské rozhraní.

Vývojový framework CodePlant zachycuje komplexně průběh celého životního cyklu vývoje software v jednotném prostředí s návazností všech úloh a prvků.

Z pohledu realizace řešení od jeho úvodní specifikace až po výslednou aplikaci se jedná především o následující úlohy:

 • Specifikace požadavků.
 • Specifikace případů užití.
 • Modelování business modelu.
 • Modelování workflow procesů.
 • Modelování uživatelského rozhraní.
 • Řízení projektových úloh.
 • Tvorba dokumentace.