Metodiky a standardy

Pro vývoj software řešení využíváme vlastní metodiku, která vychází z agilní metodiky vývoje software a jejím uplatněním pro vývojovou platformu Microsoft.


Metodika CodePlant rozšiřuje běžně využívané standardy jak v oblasti definice a řízení projektu, tak v oblasti modelování samotného řešení. Nabízená metodika je dostatečně flexibilní, umožňuje projektovým týmům GRADUAL zohlednit případné požadavky a preference zákazníka na použití standardů projektového řízení.


Metodika CodePlant pokrývá standardní životní cyklus software s vazbou na projektové řízení:

  • Analýza.
  • Prototyp.
  • Návrh.
  • Kódování a testování.
  • Nasazení do provozu.
  • Podpora provozu.

Všechny fáze životního cyklu jsou pokryty nástroji, které komplexně integrují a dokumentují  softwarový projekt  od specifikace požadavků přes projektové úlohy až k release a incident managementu v rámci podpory aplikací.