V roce 2010 Gradual realizoval dodávku řešení spisové služby Acta pro Ministerstvo spravedlnosti ČR s včetně podpory provozu. Dalším krokem ve vzájemné spolupráci byla implementace na 2 podřízené organizace. Pro následující období je naplánován postupný rozvoj řešení s novými funkčnostmi podle požadavků ministerstva.

Dodávka řešení

 

Podpora a rozvoj řešení