Společnost GRADUAL SYSTEMS, s.r.o. se primárně zaměřuje na vývoj, nasazení a provoz software na zakázku. Gradual nabízí dodávku řešení v širokém spektru věcných oblastí a zákaznických segmentů. Při vývoji používá tým Gradualu nejmodernější technologie a produkty, nejčastěji od společnosti Microsoft.

Základním cílem společnosti GRADUAL SYSTEMS je stálé zlepšování znalostí, služeb a jejich výsledků v podobě kvalitních a zajímavých řešení při udržení klasických hodnot. To vše je také obsaženo ve slově "GRADUAL". Pokud mají naše projekty a řešení i výraznější společenský rozměr a přínos, náš záměr se ještě více posiluje.

Gradual nabízí svým klientům individuální přístup k jejich potřebám v oblasti software a dodává řešení, která přesně naplňují požadavky v rámci dodávaných věcných oblastí. Tým Gradualu má bohaté zkušenosti s mnoha projekty a typy SW řešení z růných segmentů činnosti klientů.

Tým společnosti je založen na lidech s vysokou individuální kvalitou a s dlouhodobou společnou pracovní zkušeností z významných projektů a nadnárodních i českých firem v oblasti IT. Jednotliví členové týmu přinášejí do společnosti rozsáhlé znalosti ze všech disciplín, které jsou potřebné pro realizaci i těch nejnáročnějších řešení. GRADUAL si velice váží jejich práce a nasazení.

 
  • Společnost Gradual je certifikovaným partnerem společnosti Microsoft.