Společnost GRADUAL SYSTEMS, s.r.o. se primárně zaměřuje na vývoj software na zakázku a podporu vývojových týmů v oblasti konzultací nebo školení. Specifickou službou je dodávka vlastního vývojového frameworku a nástrojů pro vývoj software na platformě Microsoft s využitím nejmodernějších technologií.

Gradual jako svou základní službu nabízí komplexní dodávku SW řešení podle specifických požadavků a zadání zákazníka v širokém spektru věcných oblastí a zákaznických segmentů a s využitím nejmodernějších technologií a produktů.

Cílem služby je nabídnout zákazníkům, kteří se zabývají vývojem software na platformě Microsoft, komplexní framework s nástroji pro vývoj rozsáhlých vícevrstvých aplikací s jednotným grafickým uživatelským rozhraním.

Pro zákazníky, kteří se zabývají vývojem SW na platformě Microsoft, nabízí Gradual službu podpory vývojových týmů nebo jednotlivých vývojářů. Parametry služby je možné nastavit individuálně podle potřeb zákazníka.

Zkušenosti s vývojem SW včetně metodických postupů v oblasti vývojových prostředků se Gradual snaží využít i formou nabídky školení vývojářů nebo celých vývojových týmů se zaměřením na moderní vývoj aplikací na platformě Microsoft.Net.